Islam di Sunda, Sumebar Dua Abad Méméh Wali Sanga

Galura, Minggu IV, Séptémber 2008

“Tina naskah-naskah kuna bisa dicindekeun agama Islam saenyana geus sumebar di tatar Sunda jauh saméméh Déwan Salapan aya,” ceuk Undang Darsa, M. Hum., salahsaurang ahli pilologi nu kawilang nyongcolang. Anu dimaksud Déwan Salapan ku ieu dosen Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung téh taya lian ti Wali Sanga.

Dina naskah Carita Parahyangan (abad ka-16 katompérnakeun) upamana disebutkeun di tatar Sunda anu munggaran ngagem agama Islam téh Bratalagawa, putra kadua Prabu Pangandiparamarta Jaya Déwabrata atawa Bunisora Suradipati. Bratalagawa téh sodagar, mindeng balayar ka nagara-nagara nu jauh: Sumatra, Cina, India, Srilanka, tepi ka Arab.

Dina sajarah lokal di Cirebon, disebutkeun Bratalagawa sanggeus nganut agama Islam jeung ngalakonan ibadah hajidatang deui ka tatar Sunda taun 1337 Maséhi. Katelah ku sebutan Haji Baharudin nu sanggeus mukim di Cirebon sarta nyebarkeun Islam dijulukan Haji Purwa Galuh, dumeh Bratalagawa téh urang Galuh munggaran nu munggah haji.

Abad ka-15, kira-kira taun 1416 Maséhi, di Tanjungpura (Karawang) badarat ulama ti Campa (Viétnam), Syéh Hasanudin nu tadina milu ka rombongan armada Cina nu dipingpin ku Laksamana Chéng Ho. Di Karawang, Syéh Hasanudin nu katelah ku julukan Syéh Quro ngadegkeun pasantrén.

Dina waktu nu sajaman, di Pasambangan, Amparanjati, deukeut Palabuan Muarajati (Cirebon) mukim Syéh Datuk Kahfi. Sarua ngadegkeun pasantrén jeung nyebarkeun agama Islam. Taun 1470 Maséhi, Syéh Syarif Hidayatullah, nu ceuk sajarah lokal masih kénéh katurunan raja Sunda, nu lahir di Mesir, dumuk di Cirebon.

Ti paro abad ka-15, Islam beuki sumebar di tatar Sunda, lain ngan ukur di basisirna. “Anu diajarkeunana hakékat Islam, galeuhna atawa inti ajaran islam. Naskah-naskah ti abad-16 tepi ka abad ka-17, najan teu nyebutkeun ajaran Islam, eusi téks naskahna kandel pisan ajaran kaislamanana,” ceuk Undang Darsa.

Ku raja-raja Sunda, ceuk Undang Darso, sumebarna agama Islam di tatar Sunda, henteu dipandang hiji ancaman. “Nu matak Prabu Wastukencana teu ngaharu biru Haji Purwa, Syéh Quro, Syéh Datuh Kahfi nu nyebarkeun agama Islam di wewengkon Pantura Jawa barat. Asal ulah ku cara paksa pirusa, ulah tepika ngabalukarkeun riributan,” pokna.

Naon pangna raja-raja Sunda, babakuna sanggeus Wali Sanga ngalalakon, siga anu ngamusuhan ka Islam tepi ka dirurugna? “Sikep (raja-raja Sunda) kitu lain lain ditujukeun ka agamana. Ku Demak jeung Cirebon Islam geus dijadikeun kakuatan pulitik,” ceuk Prof. Dr. Edi S. Ekadjati suwargi dina salahsahiji tulisanana.

Undang Darsa nyebutkeun peperangan antara karajaan Sunda jeung Demak, Cirebon katut Banten lain perang agama, tapi perang pilitik. “Saacan aya Déwan Salapan, Islam téh geus sumebar ka wewengkon pagunungan bari meunang panangtayungan ti raja-raja Sunda. Atuh Sri Baduga Maharaja, dina sajarah lokal disebutkeun ngadahup ka Subanglarang nu geus ngagem Islam,” pokna.***(Nanang S.)

43 Balesan

 1. ayeuna usum cari eun film. kuma lamun urang nyieun film islam berbahas sunda. saderek !!

 2. Salam,

  Mungkin wae aya benerna, kusabab teori ngeunaan sumebarna Islam ka nusantara teh henteu tunggal alias rupa-rupa. Kudu dibedakeun antara asupna Islam nyaeta hiji dua muslim nu geus ngagem agama Islam jeung sumebarna Islam. Nu kahiji mah sipatna indipidual, nu kadua mah sosial, gerakan. Tah dewan salapan teh nalika geus jadi gerakan massal dicirikeun ku ayana karajaan Cirebon. Mangkana oge sipatna dakwah jeung politik. Jadi, sabenerna teu aneh pamanggih kang Undang Darsa teh, ngan nguatkeun teori nu aya anu salami ieu ku kuring diajarkeun ka mahasiswa jurusan sejarah Islam UIN Bandung.

  Komo mun urang asup kana bahasan leuwih imeut ngeunaan asupna Islam di nusantara, kaasup ka tatar Sunda. Teori asupna Islam teh kudu dibahas ngeunaan tokoh jalmana (indipidu ulama) nu rea, waktuna nu beda-beda, tempatna oge nu loba. Jadi, salami ieu can aya nu pang mutlakna jandi teori nu pageuh.

  Ngan cindekna mah, angger kudu dibedakan antara asup indipidual jeung gerakan sosial diluhur. Ku eta mah gampang bahasan teh, rengse. Jadi, ari tokoh indipidu mah bisa aya nu leuwih heubeul tibatan pamanggih Kang Undang. Kukituna, teori Islam asup ka Nusantara, kaasup ka Sunda teh mungkin wae ti abad ke tujuh keneh, ti jaman Khalifah Umar bin Khattab keneh, nu dicepeng ku sababaraha sajarawan, kaasup sim kuring.

  Kitu,
  Cag ah,
  Moeflich Hasbullah

 3. Aya inpo nu lucu. Kamari di UIN Bandung aya seminar, kaasupna lepel internasional, ngeunaan, “Islamic Thought and Sundanese Culture.” Dibiayaan ku sababaraha Universitas internasional nu hayang saba ka sababaraha nagara Muslim. Naon nu lucu? Eta seminar Sunda, nu nyuguhkeun makalahna, alias para pembicarana tea, teu aya ahli Sunda hiji-hiji acan. Aya oge Pak Juhaya S. Praja nu ahlina Filsafat Hukum Islam. Sim kuring hayang seuri. Na teu arapaleun kitu di Sunda teh loba ahli Sunda-Islam atawa Islam Sunda? Boa-boa enya. Ceuk si Oded, eta pengkhianatan ka para ahli Sunda. Ceuk sim kuring, lain kitu. “Eta mah seminar ngahormat tamu. Seminar ASYA (asal aya), bae eusina ngacapruk oge. Nu penting tamu senang ngarasa dihormat. Kitu.” Dikitukeun mah si Oded teh nyerengeh weh ngartieun…

  • nu lucumah rupina UIN nya kang. salaku pribumi tapi kalahka nyumput, atuh balukarna nya somah nu jadi pribumi. tah nukieu mental nu nyiptekeun kaayaan JATI KASILIH KU JUNTI

 4. ayi muflih teu kenging kitu, sok awon manah wios wae seminar mah naminage seminar. maklum atuh ari dikampungmah seminar teh barang aheng komo deui nu sumpingna ti mancanagara kacida sumangetna. ngan hanjakal waktosna samporet, saur panitiya mah mung sasasih dipasihan waktos nateh. inohong kasundaan mung kang haaedar alwasliyah anu sumping nu sanes namah aya pamengan.

 5. Numpang iklan euy.. http://www.maqamatcinta.wordpress.com berisi artikel tentang mukjizat al-Qur’an dan tafsir fi Zhilalil Qur’an (terjemahan ana)

 6. Ka nu teu wantuneun nembongkeun jati dirina, nyebatna ngan “kuring” wungkul, sanes awon manah, eta mah “naroskeun.” Ari Seminar teh naon? Tempat nyaritana para ahli. Tah, teu asep akal sabulan teu manggih inohong Sunda hiji-hiji acan. Eta Chaedar Wasilah nya sanes inhong Sunda? Kecuali tos dipatok, nu nyarita kedah itu ieu nu sanes ahli, nya teu nanaon eta mah, kumaha dinya we … ngan kuring salaku warga kampus ngarasa era mun eta seminar kabaca ku nu ngarti, kitu ….

 7. carager euy?

 8. hoyong kenal ari inohong na saha bae?

 9. walah bahasa sunda lagi hehe…

 10. kaleresan ieu teh elmu anyar keur sim kuring. 😀

 11. Muhun, langkung samemeh abad 14-15. Aos buku kenging Prof. Ahmad Mansyur Suryanagara “Menemukan Sejarah”. Hatur nuhun.

 12. nu puguh mah Karuhun Urang Sunda anu ngahaja neangan ISLAM, lain ISLAM anu datang ka Urang Sunda, jadi pantes mun aya istilah “Islam teh nyunda, jeung Islam teh Sunda tea” 🙂

  • Eta pisan, margi karuhun Sunda Saluyu sareng Islam, nu utamina mah Gusti nu hiji.. agamana urang sunda mah nya Islam tea.. margi saacan aya Islam karuhun urang ngagem Agama Alloh SWT ti nabi Idris mula, saatos nabi Nuh nembe weh nabi-nabi teh di sekitaran Arab da ka’Jahilliahan urang Arab, Margi Islam Agama Alloh nu Sampurna jadi Karuhun Sunda surti teras milari Islam ka tanah Arab

 13. kang Moeflich simkuring ngadukung kana pamadegan akang, ari margi nu kapanggih ku simkuring, anu pangpayuna ngadamel pasanren di Cianjur wastana teh Syeikh Abdurrohman ti bangsa Khon Urang Bagdad dina taun 923 Masehi anjeuna scara pribadi (Indipidual) ngadegkeun pasantren sanes sacara gerakan sosial anu ngandung politik, hal ieu teh diangken ku Aang Enuh salah sawios Putrana Mama Gentur, yen kasauran Aang, Ama Gentur teh janten Santri ti salah sawios Santri Santrina anu ngamuara ka Syeikh Abdurrohman. kang anu ku simkuring dipihurmat simkuring manawi ditampi hoyong tepang sareng akang iraha waktosna sareng dimana, ari pribados mah h Akiki ti Cianjur (081563368549) nuhun kang.

 14. hatur nuhun pisan
  elmuna…
  bermanfaat pisan kanggo abdi…:)

 15. aranjeun sibuk ngobrolkeun sajarah islam ti kulon ka wetan, ti kaler ka kidul. masing2 asa pangnyunda-na. sarebu teori oge mangga tentang sajarah islam di tatar sunda. anggur mah geura turutan eta lacak lampah para tentara Allah SWT teh anu tos nyebarkeun islam ku harta jeung nyawa. lain di wangkongkeun wungkul. aranjeuna tos milampah episode anjeuna guna pangabdian ka Allah SWT. peryogi ka uninga, pami ngangkeun ahli sejarah islam sunda, geura atuh ngadamel sajarah baru kanggo contoeun anak incu urang. prak jadi pejuang islam sapertos nu diobrolkeun ku salira …. ulah ngawarangkong bari taya wujud cinta dan pangorbanan sakumaha jalmi-jalmi nu ku aranjeun dijadikan sajarah tea. kanggo nu atos ngalakonan sareng nuju ngalakonan, sing istiqomah .. sabab dimana wae islam mah tetap hiji. bade di sunda, di jawa di sumatra sareng sajabina. kumargi pembuat sejarah mah tara seuseur carios komo guntreng mah adu pendapat (tinggal na qur’an). hatur nuhun ah … saur pribados nu bodo … ulah bendu nyak … wassalam

  • har ari akang, apan ngawadul ngarobrol atawa naon wae, etateh apan jalan pikeun urang ngahiji silaturahmi, sugan we tos waranohmah, bakal jadi hiji kakuatan pikeun urang sarerea enggoni neuleuman tun ngalenyepan islam nu saenyana, apan mimitina oge tina sejarah, pan akang oge islamteh meureun aya sajarah ti beh dituna, matak keun we urang baca ku sarerea, saha nu masihan katerang mudah mudahan sing aya manfaat jeung barokahna, ulah kitu ah

 16. My family always say that I am wasting my
  time here at web, however I know I am getting familiarity all the time by reading such fastidious articles
  or reviews.

 17. ari urusan pulitik dina sajrah nepi ka ayeun ge urang sunda mah disingkirkeun wae, ti mimiti walisongo nu kudu kabeh ti jawa, kawasna nu ngaislamkeun nusantara teh urang jawa.Kartini masih keneh sauukur ngarahuh bari cicing, dewi sartika geus nyieun sakola.Kunaon ibukota negara bet di daerah pasundan?daerah lain mah can tangtu disa narima.Waktu daerah lain hrayang pepegatan dti NKRI, dipake tentara ti siliwang.Sigana mun urang sunda berontak, runtuh tah NKRI. Mantak kitu daerah Pasundan mah bakal terus diacak2, dimimitian ku Banten, sakeudeung deui Cirebon, geus puguh Betawi,engke Garut nyusul hehehe..

 18. sanajan seu’uer pamadegan ti itu ti ieu kanggo abdimah nambihan pengaweruh damai waelah ka sadayana.sadayana bebas ngaluarkeun elmuna….pissslah !

 19. sae, …ieu demokratis..sok we da bebas asal urg ulah poho, da urg teh meureun msh sarua kokocoran nabi adam jeung hawa….sok we ngobrol ngawangkongkong mah, ngan ulah poho tungtungan ku silih hampura, najan isuk guntreng deui oge….da teu rame ari ngobrol teu duk dek mah…..sok sing kaparayun….nu teu apal nu can bisa nu can wani…dangukeun we heula tong waka ngawasitan bari teu ngarti hahaha….sok derrr….dipungkas ku hapunten ka sadayana..pangrojong ti sim kuring, rahayu

 20. You are so awesome! I do not believe I’ve truly read a single thing like that before. So great to find someone with genuine thoughts on this subject. Really.. many thanks for starting this up. This website is one thing that is required on the internet, someone with a little originality!

 21. I love what you guys are usually up too. This kind of clever work
  and exposure! Keep up the wonderful works guys I’ve added you guys to our blogroll.

 22. Hey there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on.

  Any recommendations? gelinlik 33

 23. It’s remarkable for me to have a site, which is good in support of my experience. thanks admin xavier gelin wiki

 24. you are in reality a excellent webmaster. The website loading velocity
  is amazing. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you’ve done a fantastic process in this matter!

 25. And what did we do as a people when these changes was made.
  The 20-year-old star is wearing an Atelier Versace dress, Jimmy Choo
  heels, and Lorraine Schwartz jewels, spending plenty of time in front
  of the paparazzi to show off her dazzling beauty at the Beverly Hilton Hotel.

  After all a cocktail wedding party is about meeting people and celebrating a special moment
  with friends and family.

 26. If you would like to take a great deal from this piece of writing then you have
  to apply these methods to your won webpage.

 27. Appreciation to my father who shared with me about this web site, this web site
  is truly remarkable.

 28. I doo not even know how I ended up here, buut I thought this post was
  great. I do not know who yoou arre but certainly you’re
  going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 29. Very good blog you have here but I was wondering
  if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about in this article?
  I’d really like to be a part of community where I can get feedback from other knowledgeable individuals that share the same interest.

  If you have any suggestions, please let me know.
  Cheers!

 30. Thankyou for all your efforts that you have put in this. very interesting information. “He not busy being born is busy dying.” by Bob Dylan.

 31. sunda teh kalah di sagala bidang kusabab teu aya semangat kompetisi di pendidikan jeung perdagangan, kusabab ieu jalur nu maha penting untuk jaid elit nasional. jaman ayeuna nu keudah dicontoh teuh urang batak jeung urang china.

  https://www.facebook.com/groups/tunas.pasundan/

 32. hatur nuhun kana cutatanna,…..

 33. ai ceuk kitab darmogandul, kumaha tah? silaing percaya teu kana eusi carita dina jero kitab darmogandul? ai dewek mah sawareh percaya, sawarehna deui menteu percaya.

 34. Fantastic site. Plenty of helpful information here.
  I am sending it to several buddies ans also sharing in delicious.
  And naturally, thanks on your sweat!

 35. Thanks for one’s marvelous posting! I definitely enjoyed reading it,
  you can be a great author. I will remember to bookmark
  your blog and will eventually come back sometime soon. I want to encourage
  one to continue your great writing, have a nice holiday weekend!

 36. Wow, wonderful weblog format! How long have you been running a blog for?
  you made running a blog look easy. The total
  look of your site is magnificent, let alone the content!

 37. Islam sudah terbukti tidak ilmiah dan sudah saatnya Sunda mencari alternatif baru atau mati dimakan zaman dan pendatang.

 38. Maravillo post. Gracias por aportarlo…Espero màs…

  Saludos

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s

%d bloggers like this: