About

 

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-menangenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Qs. al-Hujrat [49]:13)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.” (Qs. al-Rum [30]:22)

Santri Kodok
     
  Pustaka Islam-Sunda  
     
Blog ini menghidangkan makalah dan artikel yang berhubungan dengan Islam dan Sunda serta keakraban di antara keduanya.

Blog ini semata-mata berujud pustaka elektronik yang didedikasikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

Blog ini mempersilahkan para pengunjung untuk memberi catatan dan komentar pada setiap tulisan yang disajikannya. 

   
     
%d bloggers like this: