The Islamic Tradition of Cirebon; Ibadat and Adat Among Javanese Muslim

Kendati sudah terbilang lama dan Anda pasti telah membacanya, buku ini sangat bermanfaat. Buah karya Abdul Ghoffir Muhaimin. Semula, ia merupakan thesis Ph.D. penulisnya pada The Australian National University (1995). Edisi bahasa Indonesianya, “Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon”, diterbitkan oleh Logos bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation (2001). Departemen Agama RI juga telah mempublikasikan edisi bahasa Inggrisnya secara terbatas pada tahun 2004. Lajengkeun maos

Ketuhanan Yang Maha Esa Versi Sunda

Oleh JAMALUDIN WIARTAKUSUMAH

Saterusna, pikeun ngawangun hiji Pamaréntah Nagara Indonésia nu nangtayungan sakumna bangsa Indonésia jeung sakuliah lemah cai Indonésia sarta pikeun ngamajukeun karaharjaan umum, nyerdaskeun kahirupan bangsa, jeung milu ngalaksanakeun katartiban dunya dumasar kana kamerdékaan, karépéhrapihan anu langgeng jeung kaadilan sosial, nya disusun eta kamerdékaan kabangsaan Indonésia teh dina hiji Undang-Undang Dasar Nagara Indonésia, winangun nagara Republik Indonésia nu ngagem kadaulatan rayat sarta dumasar kana Katuhanan Nu Maha Esa, kamanusaan Lajengkeun maos

Mistisme Masyarakat Sunda; Sebuah Perbandingan dengan Jawa

oleh AFIF MUHAMMAD 

KETIKA seseorang mendengar istilah “Agama Jawa” disebut orang, serta-merta terlintas suatu gambaran tentang tradisi yang berkembang dalam komunitas Jawa tertentu yang dapat dibedakan secara jelas dari agama, khususnya Islam, yang juga berkembang berdampingan dengannya. Artinya, dalam “Agama Jawa” itu terdapat suatu pandangan hidup yang terdiri atas sistem kepercayaan, peribadatan, etika filsafat, seni, dan lain-lain, yang secara keseluruhan disebut dengan “Agama Jawa”, dan itu bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, dan bukan Budha. Lajengkeun maos

Perjumpaan Islam dengan Tradisi Sunda

Oleh ENGKUS RUSWANA K.

BELAKANGAN ini agak sering muncul tulisan maupun pandangan mengenai perjumpaan Islam dengan budaya Sunda. Penulis merasa terusik untuk mengkaji ulang klaim-klaim sebagian masyarakat yang mengatakan Islam identik dengan Sunda dan Sunda identik dengan Islam.

Ada masyarakat yang mengungkapkan bahwa di masyarakat Sunda terdapat juga penganut agama Sunda Wiwitan, komunitas pengikut Madrais dan komunitas pengikut Mei Kartawinata yang masih mempertahankan ajaran leluhurnya. Lajengkeun maos

Perjumpaan Islam dengan Tradisi Sunda

Oleh DADAN WILDAN

Pak DadanTi meletuk datang ka meleték
ti segir datang ka segir deui
lamun dirobah buyut kami
lamun hujan liwat ti langkung
lamun halodo liwat ti langkung
tangsetna lamun buyut dirobah
cadas maléla tiis
buana larang, buana tengah, buana nyungcung
pinuh ku sagara (Pikukuh Baduy). Lajengkeun maos

Gerakan Kesundaan Politikkan Agama

Oleh RACHMAT ISKANDAR

Sangatlah berdosa kepada Ki Sunda jika yang mengaku jati dirinya Sunda, tapi malah mengingkari dan menistakan agama karuhun-nya sendiri, agama Sunda; seraya mengagungkan keyakinan budaya, keyakinan beragama, dan karuhun “bangsa asing” yang bukan miliknya Ki Sunda.

Sungguh terpuji jika masih ada Rawayan Sunda yang dengan tegar dan tegas mau mendeklarasikan dan mewajibkan lagi agama Sunda menjadi anutan seluruh wangsa Sunda yang merasa dirinya seuweuh siwi karuhun Sunda yang berjiwa Sunda. Lajengkeun maos